Thiết bị hiệu chuẩn áp suất

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm thiết bị hiệu chuẩn áp suất, dùng trên tàu dầu, nhãn hiệu SIKA - ĐỨC, TEK KNOW - EU, NAGMAN - ẤN ĐỘ...

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU KHÍ NÉN NAGMAN

PHẦN TẠO ÁP

MODEL PHP10/25/35/40

- Kiểu: bơm tay nén khí

- Công chất: không khí

- Khả năng tạo áp:

+ Chân không: đến -0.9 bar

+ Áp suất: đến 10/ 25/ 35/ 40 bar

- Khả năng điều chỉnh tinh giá trị áp: đến 0.001 bar

- Trọng lượng: 0.75 kg

- Đầu nối: bộ adaptor các đầu nối

 

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP

MODEL

MPCE-IN-100

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: -0.85 đến 40 bar (áp suất chân không thấp)

- Độ chính xác: +/- 0.1%FS

- Đơn vị đo: có thể chuyển đổi qua lại giữa 11 đơn vị đo như: KG/cm2; bar; psi; kPa; inHg; inWc; mmHg; mmWc; mbar; Pa; MPa

 

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU THỦY LỰC NAGMAN
MODEL HHP200/350

   PHẦN TẠO ÁP                                                                                     

- Kiểu: bơm tay thủy lực

- Công chất: nước cất hoặc dầu thủy lực

- Khả năng tạo áp suất: đến 200/ 350 bar

- Khả năng điều chỉnh tinh giá trị áp: đến 0.001 bar

- Trọng lượng: 1.15 kg

- Đầu nối: bộ adaptor các đầu nối

 

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP

MODEL: MPCE-H

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: 0 đến 350 bar

- Độ chính xác: +/- 0.1%FS

- Đơn vị đo: có thể chuyển đổi qua lại giữa 11 đơn vị đo như: KG/cm2; bar; psi; kPa; inHg; inWc; mmHg; mmWc; mbar; Pa; MPa

 

MODEL HHP700/1000
PHẦN TẠO ÁP

- Kiểu: bơm tay thủy lực

- Công chất: nước cất hoặc dầu thủy lực

- Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

 

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP

MODEL: MPCE-H

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: 0 đến 700/ 1000 bar

- Độ chính xác: +/- 0.1%FS

- Đơn vị đo: có thể chuyển đổi qua lại giữa 11 đơn vị đo như: KG/cm2; bar; psi; kPa; inHg; inWc; mmHg; mmWc; mbar; Pa; MPa

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU KHÍ NÉN SIKA
MODEL P40.2

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay nén khí

- Công chất: không khí

* Đồng hồ đo áp:

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: -0.95 – 40 bar (áp suất chân không, thấp và trung áp)

-Đầu nối: G/14 và bộ adaptor
MODEL P60

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay nén khí

- Công chất: không khí

* Đồng hồ đo áp:

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: -0.95 – 60 bar (áp suất chân không, thấp và trung áp)

- Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU THỦY LỰC SIKA
MODEL P700.3

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay thủy lực

- Công chất: nước cất hoặc dầu thủy lực

* Đồng hồ đo áp: 

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: 0 - 700 bar

- Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

MODEL P1000.2

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay thủy lực

- Công chất: nước cất hoặc dầu thủy lực

* Đồng hồ đo áp:

- Kiểu hiển thị số

- Thang đo: 0-1000 bar

- Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

 

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHUẨN SIKIA

- Model: C2/ D2/ E2

- Thang đo: -1 đến 1000 bar

- Độ chính xác: 0.05/ 0.1/ 0.5% toàn thang

- Đầu nối: G/14

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU KHÍ NÉN TEK KNOW
MODEL PV211           

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay nén khí

- Công chất: không khí

* Đồng hồ đo áp:

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: -0.855 - 60 bar (áp suất chân không, thấp và trung áp)

-Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

 

 

 

 

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT KIỂU THỦY LỰC TEK KNOW
MODEL PV212

* Phần tạo áp:

- Kiểu: bơm tay thủy lực

- Công chất: nước cất hoặc dầu thủy lực

* Đồng hồ đo áp:

- Kiểu: hiển thị số

- Thang đo: 0 - 1000 bar

-Đầu nối: G/14 và bộ adaptor

 

 

 

 

 

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHUẨN TEK KNOW
MODEL ADDITEL 680/ 681

- Thang đo: đến 2800 bar

- Độ chính xác: 0.05/ 0.1/ 0.25% toàn thang

- Đầu nối: G/14

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông