Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ dùng trên tàu dầu, nhãn hiệu SIKA - ĐỨC, TEK KNOW - EU, NAGMAN - ẤN ĐỘ, RIKEN - NHẬT BẢN...

 

BỂ NHIỆT CHUẨN SIKA KIỂU ƯỚC
TYPE TP M255S TYPE TP M165S

- Thang đo: từ nhiệt độ môi trường đến 255oC

- Độ chính xác: +/- 0.2oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D60 x 170mm

- Điện áp: 220 VDC/50/60 Hz

- Công chất sử dụng: nước hoặc dầu silicon

- Thang đo: từ -35oC đến 165oC

- Độ chính xác: +/- 0.2oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D60 x 170mm

- Điện áp: 220 VDC/50/60 Hz

- Công chất sử dụng: nước hoặc dầu silicon

 

 

 

 

 

BỂ NHIỆT CHUẨN SIKA KIỂU KHÔ
TYPE TP 17200S

- Thang đo: từ -55oC đến 200oC

- Độ chính xác: +/- 0.2oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D28 x 150mm

- Điện áp: 100 - 240 VDC/50/60 Hz
TYPE TP 17165S

- Thang đo: từ -35oC đến 165oC

- Độ chính xác: +/- 0.2oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D28 x 150mm

- Điện áp: 100 - 240 VDC/50/60 Hz
TYPE TP 17166S

- Thang đo: từ -35oC đến 165oC

- Độ chính xác: +/- 0.2oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D60 x 150mm

- Điện áp: 100 - 240 VDC/50/60 Hz
TYPE TP 17450S

- Thang đo: từ nhiệt độ môi trường đến 450oC

- Độ chính xác: +/- 0.3oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D60 x 150mm

- Điện áp: 220 VDC/50/60 Hz
TYPE TP 17650S

- Thang đo: từ nhiệt độ môi trường đến 650oC

- Độ chính xác: +/- 0.4oC

- Độ ổn định: +/- 0.05oC

- Độ phân giải: 0.01oC (đến 99.99oC)/ 0.1oC (dãy đo còn lại)

- Buồng đo: D28 x 150mm

- Điện áp: 110/ 220 VDC/50/60 Hz

 

 

 

 

 

BỂ NHIỆT CHUẨN NAGMAN KIỂU ƯỚT
TYPE MOB 250

 

- Thang đo: 20oC đến 250oC

- Độ chính xác: +/- 0.6oC

- Độ ổn định: +/- 0.1oC

- Độ phân giải: 0.1oC

- Buồng đo: D95 x 170mm

- Thể tích buồng đo: 1500 ml

- Điện áp: 220 VDC /50 Hz

- Công chất sử dụng: dầu silicon chuyên dụng

 

 

 

 

BỂ NHIỆT CHUẨN NAGMAN KIỂU KHÔ
TYPE 650H / 650H2

 

- Thang đo: 20oC đến 650oC

- Độ chính xác: +/- 1.5oC

- Độ ổn định: +/- 0.5/ 0.6oC

- Độ phân giải: 0.1oC

- Buồng đo: D25 x 110/ 190 mm

- Điện áp: 220 VDC /50 Hz

 

 

 

 

BỂ NHIỆT CHUẨN RIKEN KEIKI KIỂU KHÔ
TYPE RK-650TC

 

- Thang đo: từ 50oC đến 650oC

- Độ chính xác: +/- 0.5oC

- Độ ổn định: +/- 0.1oC

- Độ phân giải: 0.1oC

- Buồng đo: D35 x 160mm

- Số lỗ kiểm tra: 5 (D4 – D18 mm)

- Điện áp: 220 VDC /50/60 Hz

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông