Ủy quyền MET-MITSUBISHI

Công ty Chúng tôi, với sự nỗ lực phấn đấu và học hỏi, năm 2015 chúng tôi đã vinh dự đứng vào hàng ngũ đại lý dịch vụ của hãng MET-MITSUBISHI tuabin tăng áp, là một trong những thương hiệu Tuabin tăng áp có thị phần hàng đầu thế giới.

 

 

 

 

► Chứng chỉ đào tạo MET-MITSUBISHI

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông