Vòi phun và phụ tùng

DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG KHO VÒI PHUN NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY VÀ PHỤ TÙNG (Hàng có sẵn tại kho)
 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Hình ảnh

1

Fuel injection valve assy

N21A-SV

747673-53110

6

 

2

Plunger (Fuel injection spare part

 

DLLA150SN871

20

 

3 Plunger   DLLA150SN762 24

 

4 Plunger   DLLA150S424N470 24

 

5 Plunger   DLLA150SN739 20

 

6

Piston plunger

P.93

 

27

 

7

Piston plunger

P215

 

18

 

8

Piston plunger

P44

 

14

 

9

Nozzel

DN4S2

 

4

 

10

Nozzel

 

2812R

14

 

11

Fuel nozzel sleeved 

DS Z810

ZV 40S (160x13x0.6)

1

 

12

Van xuất dầu

P.85

 

1

 

13

Van xuất dầu

P.69

 

3

 

14

Van xuất dầu

P.13

 

3

 

15

Van xuất dầu

P.23

 

6

 

16

Nozzel

GMT 16VA32

5719-GMT-96/11

24

 

17

Compressor valve

 

VP 2300D

2

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông