Ủy quyền Fellow Kogyo

Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của công ty Phương Đông đã được đào tạo bởi hãng Fellow Kogyo – Nhật Bản, chúng tôi đã chính thức trở thành nhà cung ứng dịch vụ của hãng Fellow Kogyo tại Việt Nam từ tháng 11/2021.

 

 

 CERTIFICATE OF AUTHORIZATION 2022

 

 CERTIFICATE OF AUTHORIZATION 2023

 

TENTATIVE PRECISION CERTIFICATE FOCAS 1500C 

 

TENTATIVE PRECISION CERTIFICATE FOCAS 1800

 

TENTATIVE PRECISION CERTIFICATE FOCAS 2000

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông