Thân động cơ

Thân động cơ: Là một bộ phận chính để lắp đặt tất cả các chi tiết của động cơ và là bộ khung tạo nên hình dáng của của động cơ.

Trong quá trình vận hành và khai thác động cơ diesel tàu thủy, việc hư hỏng thân và bể đỡ động cơ thường đi kèm với sự cố tàu biên và trục cơ. Một số trường hợp rất hy hữu do lỗi khuyết tật và rung động mới là hư hỏng thân động cơ.

Một số hư hỏng của thân động cơ và bệ đỡ:

-   Nứt, vỡ thân động cơ.

-   Mất đồng tâm các ổ đỡ trục trên bệ đỡ và thân động cơ

Khi gặp các sự cố này, chúng ta cần phải kiểm tra đo đạt chính xác sự cố và chọn các giải pháp phục hồi nếu có thể. Trong trường hợp bất khả khán hoặc sự cố nghiêm trọng cần phải thay thế thân động cơ và bệ đỡ.

Việc tìm kiếm và mua mới thân động cơ và bệ đỡ thường rất khó khăn, vì nhà sản xuất cần phải chế tạo mới nên đòi hỏi giá thành rất cao và thời gian chế tạo kéo dài.

Khi gặp các tình huống này, giải pháp tìm thân động cơ đã qua sử dụng, cùng model và series máy sẽ là một giải pháp tốt nhất 

 

 

Hình mô tả thân động cơ

 

 

Với kinh nghiệm nhiều năm xử lý sự cố của thân động cơ, bệ đỡ và trục cơ, giải pháp thay thế thân động cơ và bệ đỡ đã qua sử dụng là một giải pháp được chúng tôi lựa chọn:

Một số thân động cơ và bệ đỡ chúng tôi đã thực hiện tay thế cho khách hàng. 

1. Tàu Nhà bè 03 thân động cơ Daihaisu DK16

2. ...

3. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công Ty TNHH Kỹ Thuật hàng hải Phương Đông