MET - Mitsubishi

►DANH MỤC HÀNG KHO TUA BIN MET-MITSUBISHI - Hàng cũ đã qua sử dụng

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Hình ảnh

1

Rotor shaft

MET42SC

 

1

 

2

Rotor shaft

MET53SD

 

1

 

3

Rotor shaft

MET30SRC

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông