Crank shaft

► Trục cơ máy thủy có sẵn tại kho

 

STT Tên thiết bị P/N Số lượng Ghi chú Hình ảnh thực tế
1 Yanmar 6M200L                                                 1  Hàng chính hãng đã qua sử dụng STD size          

2 Daihatsu 6DL20    1

Hàng chính hãng đã qua sử dụng - STD size

 

 

3 Mitsubishi S6R   1 Hàng chính hãng đã qua sử dụng - O/S 1 size

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng kinh doanh  - Công ty Phương Đông