Alpha Laval

► Hàng vật tư phụ tùng thay thế máy lọc ALPHA LAVAL đang tồn kho sẵn:

 

ALPHA LAVAL - MAX
No Description P/N Unit Stock Note
I O-Ring set   set 3  
1 Packing 223332-02   3  
2 Seal ring 521875-01 pcs 3  
3 Seal ring 521863-01 pcs 3  
4 Seal ring 223408-06 pcs 3  
5 Packing 517774-06 pcs 3  
6 Seal ring 42151 pcs 3  
7 Seal ring 223401-28 pcs 3  
8 Seal ring 223408-09 pcs 3  
9 Seal ring 223406-14 pcs 3  
10 Valve plug 521864-01 pcs 3  
11 Searing 223408-08 pcs 3  
12 Searing 223408-07 pcs 3  
13 Vòng vành khuyên thau R:11,r:7,5   Bag 1  
II Các set O-ring khác   pcs    

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông