Ủy quyền MMC

Với sự nỗ lực và tìm tòi học hỏi, trên 15 năm hoạt động chúng tôi đã lần lượt đạt được các chứng chỉ ủy quyền của các nhà sản xuất thiết bị tàu thủy hàng đầu thế giới như MMC, MET Mitsubishi, Tanktech Korea....

Hình hảnh một số chứng nhận ủy quyền tạo nên thương hiệu của chúng tôi:

1. Chứng Nhận ủy Quyền của MMC

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông