Tay Biên

► DANH MỤC TAY BIÊN HÀNG KHO - Hàng cũ đã qua sử dụng

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Tay biên

DL20

 

2 set

- 6 cái/set

 

2

Tay biên

Yanmar M200

 

9

 

 

3

Tay biên

Yanmar S185

 

2

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Donah - Công ty Phương Đông