Xéc măng

► DANH MỤC XEC MĂNG ĐỘNG CƠ  - HÀNG MỚI CHƯA QUA SỬ DỤNG

 

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Xec măng Y SC-15N

 

2

 

 

2

Xec măng Y-6U

 

6

 

 

3

Xec măng N-18

 

6

 

 

4

Xec măng S185

746613-22500

6

 

 

5

Yanmar 6LAAN-UNIT

748619-22502

6

 

 

6

Yanmar S165

 

3

 

 

7

Xec măng Riken, NPR

HINO 10V22C

9

 

 

8

Xec măng Riken, NPR

HINO 8EF 750

12

 

 

9

 

Xec măng Riken, NPR

HINO 6H07C

8

 

 

10

DAIHATSU 6PSHT-26D

 

6

 

 

11

Yanmar MAL-HT

739653-22580

1

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông