Chính sách chất lượng

Bảo hành sản phẩm cấp mới chính hãng; theo qui định của nhà sản xuất
Bảo hành vật tư phụ tùng OEM do Maker Hàn Quốc sản xuất: Xi lanh, mặt quy lát, Piston: 6 tháng
Bảo hành các vậ tư phụ: 3 tháng

OTM