Tấm pin Jinko

Hiện nay chúng tôi đang có hàng sẳn trong kho để cung cấp cho quí khách hàng với loại tấm Pin mới nhất có hiệu suất và công suất tốt nhất của Jinko : Loại JKM400M-72H-V: Hiệu suất hấp thụ đạt: 19.88%

Số lượng: 400 tấm.

 

Thông số kỹ thuật của tấm Pin JINKO JKM400M-72H-V

OTM