Thân động cơ

► Danh mục hàng kho thân động cơ:

 

STT Tên thiết bị P/N Số Lượng Ghi chú Hình ảnh thực tế
1  Engine block + Bed plate động cơ YANMAR 6M200L                                                 1  Hàng chính hãng đã qua sử dụng - Recondition

2  Engine block + Bed plate động cơ DAIHATSU 6DL20     1  Hàng chính hãng đã qua sử dụng - Recondition

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông