Trục cam và phụ kiện

► DANH MỤC HÀNG KHO TRỤC CAM ĐỘNG CƠ - HÀNG CŨ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 

STT Tên thiết bị P/N SL Ghi chú
1 Trục cam động cơ Yanmar - 6S185   1

 

 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông