Trục cam và phụ kiện

DANH MỤC HÀNG KHO TRỤC CAM ĐÔNG CƠ THÁNG 7/2020

Stt

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

1

Daihatsu 6PTSH26-DL

 

 

 

2

Daihatsu 6DL16

 

 

 

3

Daihatsu 6PKT16

 

 

 

4

Yanmar 6S165L-ST

 

 

 

5

Yanmar 6M200L-ST

 

 

 

6

Yanmar 6S185L

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Phòng kinh doanh

phuongdong@otm.vn