Suppap

► DANH MỤC HÀNG KHO SUPPAP HÚT VÀ SUPPAP XẢ (New - stock available)

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Intake Valve

Yanmar S185L(S)

YVK140206-06

6

 

 

2

Exhaust valve

Yanmar S185L(S+CR)

YVK180228-01

6

 

 

3

Intake valve

Y.M-MAL-HT

YV100525-13

12

 

 

4

Exhaust valve

Y.M-MAL-HT(S)

YV100517-03

12

 

 

5

Intake valve

Yanmar MAL-HT

WST-A03

6

 

 

6

Exhaust valve

Yanmar MAL-HT

200808-021 (9/24)

6

 

 

7

Suction valve

Yanmar 6LAAN

148616-11101

2

 

 

8

Exhaust and intake valve

Daihatsu 6PTSH-26

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông