Xích neo

Dây neo dùng để nối neo với tàu (khi thả neo, kéo neo, đảm bảo truyền lực bám của neo để giữ tàu đứng yên). Dây neo có thể là cáp hoặc xích (có thanh ngáng hoặc không có thanh ngáng). Nhưng trên tàu, thông thường người ta dùng dây neo bằng xích bởi nó có độ bền cao, không hay bị rối khi thả và kéo neo, có khả năng tự dải đều trong hầm xích neo, chịu mài mòn cao, có khả năng tăng ổn định và tăng lực bám cho neo.

 

 

 

 

► Có nhiều cách phân loại xích neo

  • Phân loại theo phương pháp chế tạo:

- Xích neo hàn áp lực không có thanh ngán cỡ

- Xích neo hàn áp lực có thanh ngán cỡ

- Xích neo hàn điện không có thanh ngán cỡ

- Xích neo hàn điện có thanh ngán cỡ

- Xích neo đúc có thanh ngán cỡ

  • Phân loại theo vật liệu chế tạo:

- Xích neo có độ bền thông thường

- Xích neo có độ bền cao

- Xích neo có độ bền đặc biệt cao

► Cấu tạo dây neo:

Xích neo được tạo thành từ một chuỗi đuợc nối ghép lại với nhau gồm: mắt cuối, mắt xoay, mắt nối, mắt thường, mắt ba chạc,…

  • Mắt cuối: dùng để nối giữa mắt neo với xích neo
  • Mắt xoay: để tránh rối khi sử dụng neo
  • Mắt nối: dùng để thay đổi chiều dài xích neo
  • Mắt thường: chiếm hầu hết chiều dài dây neo, là loại mắt thông dụng nhất
  • Mắt ba chạc: dùng để thay đổi phương của xích neo

Thiết bị nhả nhanh gốc xích neo

Công ty TNHH Kỹ Thuật Hàng Hải Phương Đông đã thực hiện lắp xích neo cho tàu PACIFIC EXPRESS và PACIFIC GRACE

 

                           

 

Xích neo lắp đặt cho tàu PACIFIC EXPRESS - GEMADEPT

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông