Phụ tùng cầu

Để đảm bảo việc neo đậu được an toàn, cần bố trí các phụ tùng cầu như:

  • Cẩu thủy lực
  • Các loại van nối
  • Các loại dây chằng buộc tàu: dây cáp thép, dây nylon và dây polypropylene
  • Các bích neo tàu
  • Các xích neo, xích chằng buộc, ma ní,…

 

                   

     

 

                  

     

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông