Ủy quyền METurbo

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông với sự nỗ lực phấn đấu và học hỏi, năm 2015 chúng tôi đã vinh dự đứng vào hàng ngũ đại lý dịch vụ tua bin tăng áp của hãng MET-MITSUBISHI, là một trong những thương hiệu Tuabin tăng áp có thị phần hàng đầu thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Các kỹ sư của Công ty Phương Đông được đào tạo và cấp chứng chỉ tại MET-MITSUBISHI

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông