Danh Mục Oil Seal

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp các loại Oil seal dùng để thay thế, sửa chữa các loại điều tốc như UG-8, PGA, PG-PL,.... Hàng có sẵn tại kho, liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

 

STT Name Engine Type P/N SL Hình ảnh
1 Oil seal - SKF   6005 Stock available

 

2 Oil seal - SKF   9814 Stock available

 

3 Oil seal - SKF   9998 Stock available

 

4 Oil seal - SKF   9934 Stock available

 

5 Oil seal - SKF   6231 Stock available

 

4 Vòng bi trục RHD6 - SKF   HK1812 Stock available

 

5 Oil seal Yanmar   24421-355511 Stock available

 

6 Oil seal Yanmar   139654-52630 Stock available

 

7 Phốt trục PGA     Stock available

 

8 Phốt trục RHD6     Stock available

 

9 Phốt trục UG-8     Stock available

 

10 Phốt vai PGA     Stock available

 

11 Phốt vai PGA-12     Stock available

 

12 Phốt vai PG-PL     Stock available

 

13 Seal vai RHD6     Stock available

 

14 Vòng bi UG-8     Stock available

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông