Chính sách bảo mật

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Otm.vn bao gồm: Họ tên, địa chỉ khách hàng, Email, điện thoại,… Đây là các thông tin mà Otm.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Otm.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Otm.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

Otm.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để

 • Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và Otm.vn;
 • Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Otm.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Otm.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng.
  • Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Otm.vn .

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công Ty TNHH KỸ THUẬT HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công Ty TNHH KỸ THUẬT HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 •  Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu Công ty cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
  • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
 • Công Ty TNHH KỸ THUẬT HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG
 • Trụ sở chính: A14 Phú Thuận, KDC Tân Thuận Nam, P.Phú Thuận, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline CSKH: 0903.751.396 – Email: phuongdong@otm.vn
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Otm.vn được Otm.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Otm.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Otm.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Otm.vn.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Otm.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: phuongdong@otm.vn

Otm.vn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.