Điều tốc Diesel KIKI RHD6

► DANH MỤC HÀNG KHO ĐIỀU TỐC RHD6 - Hàng đã qua sử dụng

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Hình ảnh

1

Điều tốc RHD6

RHD6-MC

105856-1972

8

 

2

Bộ Service Kit RHD6

RHD6

 

9

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông