Xi lanh và Piston

► DANH MỤC HÀNG KHO - XI LANH ĐỘNG CƠ (Hàng cũ đã qua sử dụng)

        

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Yanmar M200

 

 

 

 

2

Yanmar S185

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông