Xi lanh và Piston

► DANH MỤC HÀNG KHO - XI LANH ĐỘNG CƠ (Hàng cũ đã qua sử dụng)

        

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Yanmar M200

 

 

 

 

2

Yanmar S185

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Piston pin

Yanmar 6KFL

36600-23100

12

 

 

2

Piston pin

Yanmar S165

152623-22300

6

 

 

3

Valve spring

Yanmar M200

145601-11121/31

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông