Vật tư khác

► DANH MỤC HÀNG KHO CÁC VẬT TƯ KHÁC CỦA ĐỘNG CƠ

 

STT Tên thiết bị P/N Số lượng Ghi chú Hình ảnh
1 ELEMENT STRAINER

137600-55732

YANMAR GENUINE

6  

 

2          
           
           
           
           
           

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông