Graviner MK6

► Danh sách vật tư MK6 OMD - GRAVINER (Hàng mới chưa qua sử dụng)

 

STT Thiết bị Part No SL Ghi chú Hình ảnh
1 MK6 Detector Head replacement 1-D5622-001 1  

 

2 MK6 Control Unit (Bulkhead Mount) 1-53836-K170 1  

3 MK6 Detector 1-E3561-301 1  

 

4 MK6 Detector with Short Sample Pipe 1-E3561-301-01 1  

 

5 MK6 Replacement EEPROM 1-44782-K182 1  

 

6 Firmware OMD MK6 Panel 1-P57100 1  

 

7 Micronel Fan Assy - 1 screw type 1-D5622-005-02 1    
8 Micronel Fan Assy - 2 screw type 1-53569-K005 1  

 

           

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông