Điều tốc Woodwards

► DANH MỤC HÀNG KHO ĐIỀU TỐC WOODWARD 

 

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

1

Bộ Service Kit điều tốc PGA, PGPL

8571-795

1

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng kinh doanh - Công ty Phương Đông