Điều tốc Woodwards

DANH MỤC HÀNG KHO ĐIỀU TỐC WOODWARD THÁNG 7/2020

 

Stt

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

1

SG

 

 

 

2

PSG

 

 

 

3

UG8

 

 

 

4

PG-PL

 

 

 

5

PGA

 

 

 

6

Digital control 723

 

 

 

7

ProAct

 

 

 

8

Handhelp

 

 

 

Phòng kinh doanh OTM

phuongdong@otm.vn