Đào tạo Woodward

► Chứng chỉ đào tạo của Woodward (Mr. Phan Văn Quân)

Woodwards Certificate for Hydraulic Governor
Woodwards Certificate for Hydraulic Governor
Woodwards Certificate for Gas Turbine & Compressor Basics
Woodwards Certificate for Gas Turbine & Compressor Basics

 

Woodwards Certificate for Power Generation, Control
Woodwards Certificate for Power Generation, Control & Power Management

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông