HT nhiên liệu và phụ tùng

DANH MỤC VẬT TƯ HÀNG KHO VÒI PHUN NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY VÀ PHỤ TÙNG (Hàng có sẵn tại kho)
 

 HÃNG CUMMINS

STT

Tên thiết bị

P/N

SL

Ghi chú

Hình ảnh

1

Plunger and Barrel-T

M-3047963

11

 

 

2

Spring - Compression

M-166009

11

 

 

3

Retainer - Injector

M-185138

6

 

 

4

Oring

FP-193736

64

 

 

5

Screen

M-3008706

43

 

 

6

Retainer - Screen

M-174299

12

 

 

7

Link - injector Plun

M-191916

11

 

 

8

Cup - Premium

M-3012538

12

 

 

9

Injector

M-3047973

5

 

 

 

 

 

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Hình ảnh

1

Fuel injection valve assy

N21A-SV

747673-53110

6

 

2

Plunger (Fuel injection spare part

 

DLLA150SN871

20

 

3 Plunger   DLLA150SN762 24

 

4 Plunger   DLLA150S424N470 24

 

5 Plunger   DLLA150SN739 20

 

6

Piston plunger

P.93

 

27

 

7

Piston plunger

P215

 

18

 

8

Piston plunger

P44

 

14

 

9

Nozzel

DN4S2

 

4

 

10

Nozzel

 

2812R

14

 

11

Fuel nozzel sleeved 

DS Z810

ZV 40S (160x13x0.6)

1

 

12

Fuel Nozzel

 

Yanmar T200AL-EN

42-YDLG150T328B

19

 

13

Fuel Nozzel

 

126644-53550

6

 

14

Fuel Nozzel

 

DLLA146S1378

4

 

15

Van xuất dầu

P.85

 

1

 

16

Van xuất dầu

P.69

 

3

 

17

Van xuất dầu

P.13

 

3

 

18

Van xuất dầu

P.23

 

6

 

19

Nozzel

GMT 16VA32

5719-GMT-96/11

24

 

20

Nozzel

 

DLFC150TB238

17

 

21

Nozzel

Yanmar S165

DL150T366S

6

 

22

Nozzel

Yanmar S165 N/T

DLF150T366

6

 

23

Nozzel

 

DLFC150TB288

6

 

24

Injector

 

DLL150TA288

8

 

25

Compressor valve

 

VP 2300D

2

 

26

Atomizer

B&W L35MC

DBW460T2K

spec 5x0.52

12

 

27

Sensor

 

18N1704/S14L

2

 

28

Sensor

 

9919-2059

8

 

 

 

► DANH MỤC HÀNG KHO - HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG

 

STT

Tên thiết bị

Engine Type

P/N

SL

Hình ảnh
1 Bơm cao áp 6L35MC 6506-ID23229 3

 

           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Phòng Kinh Doanh - Công ty Phương Đông