Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Actutor điều tốc

Công ty TNHH kỹ thuật hàng hải Phương Đông cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư... cho tất cả các loại actuator kiểu điện hoặc thủy lực, dùng với điều tốc điện tử, kỹ thuật số hiện đang được lắp đặt cho các động cơ Diesel, tua bin hơi trên tàu, cũng như tại các nhà máy trên bờ của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Woodward - Mỹ; Regulateurs Europa, Heinzmann - Đức; GAC - Mỹ.

Bằng cách trang bị băng thử tại xưởng, các actuator đều được kiểm tra trên băng thử trước và sau khi sửa chữa, bảo dưỡng nhằm đánh giá các thông số kỹ thuật của actuator điều tốc và khả năng đáp ứng ra của actuator điều tốc với thanh răng nhiên liệu theo các chế độ phụ tải của của động cơ. Do đó, độ tin cậy của việc sửa chữa, bảo dưỡng điều tốc được nâng cao, đảm bảo tốt khả năng làm việc của điều tốc khi làm việc với động cơ.