UNIPHOS Gas Detection System

Orient Technical Marine Co., Ltd supplies all models of fix gas detection systems UNIPHOS - INDIA, and spare parts, sensor, calibration kit including span gas, pressure / flow regulating valve, connecting hose, sample adapter plate,...

 

KWIKSENSE SMART DIGITAL GAS TRANSMITTER

MODEL - UNIPHOS 500DT

KWIKSENSE -  Smart Digital Gas Transmitter

 - Sensor Type: Swappable Smart Sensor

 - Sensor Technology: EC / PEL / NDIR / PID / SS

 - Operation Voltage: 18V đến 30 VDC

 - Display: 8x2 OLED Display

 - Sampling Type: Diffusion

 - LEDs: Tri-Color LED

 - Output: RS-485 MODBUS / 4-20mA Current

 - Relays: 3-potential free contacts

 - Power Consumption: <3W

 - Enclosure: Flameproof Cast Aluminum alloy OR SS-316

 - Dimension: 250 x170 x 105 mm

 - Wire configuration: 3/4 wires 

 - Cable Entries: ½” NPT (2 entries) hoặc ¾" NPT (2 entries)

 - Certifications: ATEX/IECEx, SIL2, INMETRO

 - Weight: 2.5 kg

 

 

 

 

 

 

ĐẦU DÒ KHÍ KWIKSENSE-LITE

MODEL - UNIPHOS 500DT

KWIKSENSE-LITE Smart Digital Gas Transmitter -  Đầu dò khí kỹ thuật số thông minh

 - Loại cảm biến: Cảm biến đơn khí cố định.

 - Công nghệ cảm biến: EC / PEL / NDIR / PID / SS

 - Điện áp: 18V đến 30 VDC

 - Màn hình: OLED 8x2

 - Kiếu lấy mẫu: Khuếch tán

 - Đèn LED: Loại đèn LED 3 màu

 - Đầu ra: 4-20mA

 - Rơle: cho phép nối 1 tiếp điểm

 - Công suất: <3W

 - Vỏ bọc: Hợp kim nhôm  đúc chống cháy/ SS-316

 - Kích thước: 250 x170 x 105 mm

 - Cấu hình dây: 3 lõi 

 - Đầu cáp vào: ½” NPT (2 lõi) hoặc ¾" NPT (2 lõi)

 - Chứng nhận: ATEX/IECEx

 - Khối lượng: 2.5 kg

 

 

 

 

 

 

 

ĐẦU DÒ KHÍ KWIKSENSE-AT

MODEL - UNIPHOS 500DT

KWIKSENSE-AT Smart Digital Gas Transmitter -  Đầu dò khí kỹ thuật số thông minh

 - Loại cảm biến: Cảm biến đơn khí cố định.

 - Công nghệ cảm biến: EC 

 - Điện áp: 18V đến 30 VDC

 - Màn hình: 0.5" 3½ LCD

 - Kiếu lấy mẫu: Khuếch tán

 - Đèn LED: Loại đèn LED 3 màu

 - Đầu ra: 4-20mA

 - Rơle: cho phép nối 1 tiếp điểm

 - Công suất: <1W

 - Vỏ bọc: Hợp kim nhôm  đúc chống cháy/ SS-316

 - Kích thước: 250 x170 x 105 mm

 - Cấu hình dây: 2 lõi 

 - Đầu cáp vào: ½” NPT (2 lõi) 

 - Chứng nhận: ATEX/IECEx

 - Khối lượng: 2.5 kg

 

 

 

 

► CÁC MODUEL SENSOR CHO DẦU DÒ KHÍ

 

Code

Gas Name

Range

Resolution

Type

010A

Oxygen

0 - 25% V/V

0.1% V/V

EC

015A

Ozone

0 - 1 PPM

0.01 PPM

EC

020A

Carbon Monoxide

0 - 1000 PPM

1 PPM

EC

021A

Carbon Disulfide

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

022A

Vinyl Chloro Monomer*

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

023A

Styrene*

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

024A

Acrylonitrile*

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

025A

Carbon Dioxide

0 - 5% V/V

0.01% V/V

NDIR

025B

Carbon Dioxide

0 - 100% V/V

1% V/V

NDIR

030A

Hydrogen Sulphide

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

035A

Mercaptan

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

040A

Sulphur Dioxide

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

050A

Phosphine

0 - 10 PPM

0.01 PPM

EC

055A

Phosgene

0 - 1 PPM

0.01 PPM

EC

060A

Chlorine

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

061A

Bromine

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

070A

Hydrogen Chloride

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

071A

PCl *

0 - 10 PPM

1 PPM

EC

072A

Hydrogen Fluoride

0 - 10 PPM

0.1 PPM

EC

073A

POCl *

0 - 20 PPM

1 PPM

EC

075A

Hydrogen Cyanide

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

081A

Nitrogen Dioxide

0 - 20 PPM

0.1 PPM

EC

082A

Ammonia

0 - 100 PPM

1 PPM

EC

082B

Ammonia

0 - 1000 PPM

1 PPM

EC

090A

Hydrogen

0 - 1000 PPM

1 PPM

EC

090B

Hydrogen

0 - 100% LEL

1% LEL

EC

090C

Hydrogen

0 - 100% LEL

1% LEL

Pellister

098A

Formaldehyde*

0 - 10 PPM

1 PPM

EC

099A

HC (Methane)

0 - 100% LEL

1% LEL

Pellister

099B

LPG

0 - 100% LEL

1% LEL

Pellister

099C

Acetylene

0 - 100% LEL

1% LEL

Pellister

099D

Butanol

0 - 100% LEL

1% LEL

Pellister

099E

Methane

0 - 100% LEL

1% LEL

NDIR

099F

Methane

0- 100% V/V

1% V/V

NDIR

099G

HC (Methane)*

500 - 10000 PPM

10 PPM

Solid State

099H

Hydro Carbon*

50 - 1000 PPM

1 PPM

Solid State

100A

VOC (Isobutylene)

0 - 1000 PPM

1 PPM

PID

100B

VOC (Isobutylene)

0 - 4000 PPM

1 PPM

PID

 

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông