Hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ HÀNG HẢI PHƯƠNG ĐÔNG được xây dựng và đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 với số hiệu phòng thí nghiệm VLAC-1.127, đã đăng ký cung cấp các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm phương tiện đo và chuẩn đo lường tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và được cấp giấy chứng nhận đăng ký số ĐK 371

Lĩnh vực hiệu chuẩn chính cho các thiết bị dùng trong hàng hải bao gồm:

1. Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng, thang đo từ -50 – 550oC

2. Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự, thang đo từ -50 – 650oC

3. Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự, thang đo từ -50 – 650oC

4. Áp kế lò xo, thang đo từ -1 – 700 bar

5. Áp kế hiện số, thang đo từ -1 – 700 bar

6. Các phương tiện đo nồng độ khí (CH4, O2, H2S, CO, CO2,…)

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông