O/H MET 83SE M/V HANSA COBURG , HANSA WOLFSBURG

   Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông là đại lý dịch vụ tuabin tăng áp của hãng MET-MITSUBISHI từ năm 2015. Với kinh nghiệm và chuyên môn công ty chúng tôi đã tiếp nhận sửa chữa, bảo dưỡng và cân bằng động cho tuabin của các đội tàu trong nước cũng như nước ngoài với nhiều loại tuabin khác nhau.

   Đặc biệt vào tháng 8/2022 công ty Phương Đông đã nhận được yêu cầu bảo dưỡng Tuabin MET 83SE  đội tàu HANSA của Đức bao gồm tàu HANSA COBURG và HANSA WOLFBURG tại nhà máy đóng tàu Dung Quất – Quảng Ngãi.

   Tuabin MET 83SE  là Tuabin gần như lớn nhất của hãng, với phong cách chuyên nghiệp, chính xác đội kỹ thuật đã hoàn thành bảo dưỡng cho 2 Tuabin trong thời gian ngắn đáp ứng về thời gian cho đội tàu rời dock chuẩn bị cho hành trình mới.

 

               

                     Tàu HANSA COBURG tại Nhà máy đóng tàu Dung Quất

 

 

 

 

Đội kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng

 

                                               

                                                                             

                                                               Cân bằng động tuabin                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

        

    Hoàn thành lắp đặt lại Tuabin cho tàu

 

Trân trọng!

Phòng Kỹ thuật - Dịch vụ OTM