Quy trình sửa chữa, bảo dưỡng điều tốc trên băng thử

Việc đại tu và sửa chữa điều tốc được thực hiện theo qui định của nhà chế tạo và được thực hiện tại các xưởng sửa chữa điều tốc chuyên nghiệp với đầy đủ các dụng cụ sửa chữa, thiết bị đo, phụ tùng thay thế và BTĐT để kiểm tra tình trạng kỹ thuật điều tốc trước và sau sửa chữa. Qui trình sửa chữa điều tốc thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhận yêu cầu sửa chữa từ người sử dụng /chủ tàu

Khi tiến hành yêu cầu sửa chữa BĐT, người sử dụng cần gởi yêu cầu và nêu rõ nội dung yêu cầu sửa chữa để xưởng sửa chữa tiến hành. (Lưu ý ghi đầy đủ thông tin của dầu như: tên, chủng loại và số sê ri của điều tốc cung cấp cho xưởng sửa chữa để thuận tiện kiểm tra, chuẩn bị phụ tùng thay thế)

Bước 2: Tháo và chuyển điều tốc về xưởng sửa chữa

Bước 3: Kiểm tra điều tốc (bao gồm kiểm tra trên băng thử và tháo vệ sinh kiểm tra các chi tiết bên trong)

Kiểm tra tình trạng của điều tốc trước khi sửa chữa: Đưa điều tốc lên băng thử chuyên dụng để xác định các thông số và tình trạng kỹ thuật thực tế của điều tốc và lập biên bản kiểm tra.

Để kiểm tra tình trạng các chi tiết bên bên trong điều tốc, tiến hành tháo rã BĐT bằng dụng cụ chuyên dụng và đúng chủng loại để tránh làm hư hỏng các chi tiết.

Vệ sinh sạch sẽ các chi tiết, lau khô và tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng chi tiết

Lưu ý, tất cả các phớt làm kín và vòng bi, bạc phải được thay mới theo qui định của nhà sản xuất. Đối với BĐT cơ – thủy lực kỳ hạn đại tu khoảng là 20.000 giờ làm việc hoặc 2 năm.

Khi tiến hành kiểm tra, trừ các bộ phận đã được thay thế theo danh mục phụ tùng sử dụng cho đại tu “Service kit”. Nếu phát hiện các bất thường ở các bộ phận khác cần phải thông báo cho người sử dụng biết, tùy theo mức độ hư hỏng mà yêu cầu thay mới hoặc giữ lại.

Bước 4: Yêu cầu phụ tùng.

Chuẩn bị đầy đủ các phụ tùng thay thế thực tế theo từng loại BĐT.

Bước 5: Lắp ráp lại điều tốc

Việc lắp ráp lại BĐT yêu cầu chính xác, tránh hư hỏng các chi tiết.

Sau khi lắp ráp xong, tổng kiểm tra lại các chi tiết đã được tháo ra và các chi tiết được thay mới đã phải được lắp lại đầy đủ chưa. Khi hoàn tất, tiến hành sơn sửa bên ngoài.

Bước 6: Kiểm tra và chỉnh định điều tốc trên băng thử.

Bước 7: Ghi báo cáo kết quả và bàn giao.

Sau khi hoàn thành việc sửa chữa và kiểm tra điều tốc, lập báo cáo sửa chữa và bàn giao điều tốc.