Chai khí mẫu hiệu chuẩn CALGAZ

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông là nhà phân phối các sản phẩm khí chuẩn hiệu CALGAZ - USA, với chất lượng và độ chính xác tuyệt đối, được tin dùng trong việc kiểm tra và hiệu chuẩn các hệ thống dò tìm và phát hiện rò rỉ khí gas lắp cố định trên các tàu biển, dàn khoan, nhà máy, kho bồn xăng dầu, hóa chất, LPG... hoặc các máy đo di động xách tay, máy kiểm tra nồng độ cồn trong máu, khí thở...

 

Loại chai Dung tích (L) Kích thước Hỗn hợp Áp suất (bar)
1AL 11 300 x 76 mm Limited 10.7
12DA 11 250 x 78 mm Limited 11
2AL 34 289 x 76 mm Reactive, Non-Reactive 35.5
7HP 34 279 x 76 mm Non-Reactive 34
6DM 58 83 x 204 mm Non-Reactive 69
8AL 58 362 x 89 mm Reactive, Non-Reactive 34.5
6D 103 352 x 83 mm Non-Reactive 69
10AL 116 381 x 89 mm Reactive, Non-Reactive 69
5ELR 625 734 x 111 mm Non-Reactive 139
65ALR 850 514 x 175 mm Reactive, Non-Reactive 153

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 25ppm H2S / 50ppm CO / 2.5% CH4 ( 50% LEL) / 12% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: Riken Keiki (GX-2001, GX-2003, GX-2009, GX-2012, GX-8000...)

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 25ppm H2S / 50ppm CO / 0.9% i-C4H10 ( 50% LEL) / 12% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: Riken Keiki (GX-2001, GX-2003, GX-2009, GX-2012, GX-8000...)

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 25ppm H2S / 100ppm CO / 2.5% CH4 ( 50% LEL) / 18% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: BW Technologies by Honeywell (GasAlert MicroClip XT, XL, X3, GasAlert Max XTII...)

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 10ppm H2S / 50ppm CO / 2.5% CH4 ( 50% LEL) / 18% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: RAE systems by Honeywell (QRAEII, QRAEIII...)

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 20ppm H2S / 60ppm CO / 1.45% CH4 / 15% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: MSA (Altair 4X, 5X...)

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 4 thành phần: 15ppm H2S / 50ppm CO / 2.5% CH4 / 18% O2

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít

- Loại chai: 2AL/ 8AL – Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

- Thích hợp dùng hiệu chuẩn các máy: Drager

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 50% LEL (2.5% CH4)

- Dung tích: 34 lít (p=35.5 bar)/ 103 lít (p=69.0 bar)

- Loại chai: 7HP/6D - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 50% LEL (0.9% i-C4H10)

- Dung tích: 34 lít (p=35.5 bar)

- Loại chai: 7HP - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 50% LEL (1.05% C3H8 - PROPANE)

- Dung tích: 103 lít (p=70 bar)

- Loại chai: 6D - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 50% VOL i-C4H10

- Dung tích: 19 lít (p=35.5 bar)

- Loại chai: 7HP - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: N2 tinh khiết (Nitrogen UHP 99.9999%)

- Dung tích: 34 lít (p=35.5 bar)/ 103 lít (69.0 bar)

- Loại chai: 7HP/ 6D - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 20.9% O2/ 18% O2/ 12% O2/ 5% O2

- Dung tích: 34 lít (p=35.5 bar)

- Loại chai: 2AL/ 7HP - Vỏ nhôm/ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 25ppm H2S hoặc 50ppm H2S

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít (p=35.5 bar)

- Loại chai: 2AL/ 8AL - Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 25ppm NH3

- Dung tích: 34 lít/ 58 lít (p=35.5 bar)

- Loại chai: 2AL/ 8AL - Vỏ nhôm

- Xuất xứ: CALGAZ – USA

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 800ppm O2

- Dung tích: 10 lít nước (1.500 lít khí)

- Loại chai: 10AL - Vỏ nhôm/ 10ST - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – UK

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 1500ppm NO/ 800ppm NO/ 400ppm NO

- Dung tích: 10 lít nước (1.500 lít khí)

- Loại chai: 10AL - Vỏ nhôm/ 10ST - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – UK

 

 

 

 

 

- Chai khí chuẩn 1 thành phần: 1500ppm CO/ 800ppm CO/ 400ppm CO

- Dung tích: 10 lít nước (1.500 lít khí)

- Loại chai: 10AL - Vỏ nhôm/ 10ST - Vỏ thép

- Xuất xứ: CALGAZ – UK

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông