Bơm lấy mẫu khí & Tuýp thử khí GASTEC

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm chính hãng của GASTEC - Nhật như bơm lấy mẫu khí gas, các ống tuýp thử nồng độ khí gas,... trên các tàu chở sản phẩm xăng dầu, hóa chất, LPG,...

 

BƠM LẤY MẪU KHÍ GAS GASTEC - MODEL GV-100

 

 

 

 

 

BƠM LẤY MẪU KHÍ GAS GASTEC - MODEL GV-110S

(có bộ đếm hành trình bơm)

 

 

 

 

  • DÂY LẤY MẪU KHÍ GAS GASTEC (CHIỀU DÀI 10m HOẶC 30m)

 

 

 

 

 

 

 

  • TUÝP THỬ KHÍ GAS GASTEC

 

 

 

 

 

► DANH MỤC TUÝP THỬ KHÍ

 

Loại - Mã code Thang đo
BENZENE 121L

* Thang đo tiêu chuẩn: 0.1 - 10 ppm

* Thang đo mở rộng: 0.1 - 65 ppm

CO - CARBON MONOXIDE 1L

* Thang đo tiêu chuẩn: 25 - 1000 ppm

* Thang đo mở rộng: 2.5 - 2000 ppm

HC - HYDROCARBON 105

* Thang đo tiêu chuẩn: 200 - 3000 ppm

* Thang đo mở rộng: 100 - 3000 ppm

H2S - HYDRO SULPHIDE 4LL

* Thang đo tiêu chuẩn: 2.5 - 60 ppm

* Thang đo mở rộng: 0.25 - 120 ppm

HC - HYDROCARBON 105

* Thang đo tiêu chuẩn: 200 - 3000 ppm

* Thang đo mở rộng: 100 - 3000 ppm

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông