Máy đo khí UNIPHOS

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm máy đo khí chính hãng UNIPHOS – ẤN ĐỘ, dùng trong lĩnh vực hun trùng, nông sản cà phê, hạt điều, lúa gạo, lương thực thực phẩm,…Chuyên cung cấp các vật tư thay thế, sensor, bộ kít dùng để hiệu chuẩn máy gồm chai khí mẫu, túi chứa khí, van giảm áp, dây nối, đầu chụp adaptor,…

 

 

MÁY ĐO KHÍ PH3

MODEL 350M

 

UNIPHOS 350M – Máy đo khí PH3

- Thang đo: 0 - 20 ppm PH3

- Độ phân giải: 0.01 ppm

- Độ chính xác: +/- 2%

- Màn hình OLED, độ tương phản cao, dễ đọc

- Phương pháp lấy mẫu: khuếch tán

- Kiểu báo động: âm thanh và đèn chớp

- HxWxD = 130 x 60 x 30 mm

- Khối lượng: 230g

- Nguồn: pin sạc Li-on 7.4V / 1500 mAh

* Tính năng nổi bật: Áp dụng công nghệ vi xử lý, khả năng tự ghi dữ liệu (đến 3000 lần ghi), ghi dữ liệu theo cài đặt của người dùng, ghi dữ liệu nồng độ khí kèm theo ngày tháng/ thời gian

* Công dụng: dùng để giám sát không khí tại nơi làm việc và các không gian kín trong lĩnh vực công nghiệp như giám sát mức TLV (giá trị giới hạn ngưỡng) quanh khu vực hun trùng hoặc kiểm tra khí rò rỉ từ khu vực hun trùng

 

 

 

 

 

MÁY ĐO KHÍ PH3

FUMISENSE PRO

 

FUMISENSE PRO – Máy đo khí PH3

- Thang đo: 0 - 2000 ppm PH3

- Độ phân giải: 1 ppm

- Độ chính xác: +/- 2%

- Màn hình OLED, độ tương phản cao, dễ đọc

- Phương pháp lấy mẫu: bơm hút cưỡng lực, lưu lượng 300-500 ml/phút, khả năng hút lên đến 30m

- Kiểu báo động: âm thanh và đèn chớp

- HxWxD = 205 x 108 x 38 mm

- Khối lượng: 520g

- Nguồn: pin sạc Li-on 7.4V / 1500 mAh

* Tính năng nổi bật: Áp dụng công nghệ vi xử lý, khả năng tự ghi dữ liệu (đến 3000 lần ghi), ghi dữ liệu theo cài đặt của người dùng, ghi dữ liệu nồng độ khí kèm theo ngày tháng/ thời gian

* Công dụng: dùng để giám sát không khí tại nơi làm việc và các không gian kín trong lĩnh vực công nghiệp như đo nồng độ khí Phosphine PH3 trong quá trình hun trùng

 

 

 

 

 

MÁY ĐO KHÍ PH3

FUMISENSE PRO PH3-Hi (CO)

 

FUMISENSE PRO (CO) – Máy đo khí PH3

- Thang đo: 0 - 1000 ppm PH3

- Độ phân giải: 1 ppm

- Độ chính xác: +/- 2%

- Màn hình OLED, độ tương phản cao, dễ đọc

- Phương pháp lấy mẫu: bơm hút cưỡng lực, lưu lượng 300-500 ml/phút, khả năng hút lên đến 30m

- Kiểu báo động: âm thanh và đèn chớp

- HxWxD = 205 x 108 x 38 mm

- Khối lượng: 520g

- Nguồn: pin sạc Li-on 7.4V / 1500 mAh

* Tính năng nổi bật: Áp dụng công nghệ vi xử lý, khả năng tự ghi dữ liệu (đến 3000 lần ghi), ghi dữ liệu theo cài đặt của người dùng, ghi dữ liệu nồng độ khí kèm theo ngày tháng/ thời gian

* Công dụng: dùng để giám sát không khí tại nơi làm việc và các không gian kín trong lĩnh vực công nghiệp như đo nồng độ khí Phosphine PH3 với sự có mặt của khí CO như trong quá trình hun trùng thuốc lá

 

 

 

 

 

MÁY ĐO KHÍ MBr

Model 351M

 

METHYL BROMIDE - MBr, model 351M

- Thang đo: 0 - 200 ppm MBr

- Độ phân giải: 1 ppm

- Độ chính xác: +/- 2%

- Màn hình OLED, độ tương phản cao, dễ đọc

- Phương pháp lấy mẫu: khuếch tán

- Kiểu báo động: âm thanh và đèn chớp

- HxWxD = 130 x 60 x 30 mm

- Khối lượng: 230g

- Nguồn: pin sạc Li-on 7.4V / 1500 mAh

* Tính năng nổi bật: Áp dụng công nghệ vi xử lý, khả năng tự ghi dữ liệu (đến 3000 lần ghi), ghi dữ liệu theo cài đặt của người dùng, ghi dữ liệu nồng độ khí kèm theo ngày tháng/ thời gian

* Công dụng: dùng để giám sát không khí tại nơi làm việc và các không gian kín trong lĩnh vực công nghiệp như giám sát mức TLV (giá trị giới hạn ngưỡng) quanh khu vực hun trùng hoặc kiểm tra khí rò rỉ từ khu vực hun trùng

 

 

 

 

 

MÁY ĐO KHÍ MBr

FUMISENSE PRO

 

METHYL BROMIDE - MBr, FUMISENSE PRO

- Thang đo: 0 - 200 mg/L MBr

- Độ phân giải: 1 mg/L

- Độ chính xác: +/- 2%

- Màn hình OLED, độ tương phản cao, dễ đọc

- Phương pháp lấy mẫu: bơm hút cưỡng bức, lưu lượng 300 – 500 ml/phút, khả năng hút lên đến 30m

- Kiểu báo động: âm thanh và đèn chớp

- HxWxD = 205 x 108 x 38 mm

- Khối lượng: 520g

- Nguồn: pin sạc Li-on 7.4V / 1500 mAh

* Tính năng nổi bật: Áp dụng công nghệ vi xử lý, khả năng tự ghi dữ liệu (đến 3000 lần ghi), ghi dữ liệu theo cài đặt của người dùng, ghi dữ liệu nồng độ khí kèm theo ngày tháng/ thời gian

* Công dụng: dùng để giám sát không khí tại nơi làm việc và các không gian kín trong lĩnh vực công nghiệp như đo nồng độ khí Methyl Bromide MBr trong quá trình hun trùng

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông