Máy đo khí MSA

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm máy đo khí chính hãng MSA (MINE SAFETY APPLIANCES – USA), các vật tư thay thế, sensor, bộ kit dùng để hiệu chuẩn máy gồm chai khí mẫu, túi chứa khí, van giảm áp, dây nối, đầu chụp adaptor,…

 

ALTAIR 4X

(Máy đo 4 khí)

 

 

ALTAIR 4X – Máy đo 4 khí

+ 0-100% LEL

+0-30% Vol O2

+ 0-1999ppm CO 

+ 0-200ppm H2S

* Option: 0-20 ppm SO2 hoặc 0-50 ppm NO2

- WxHxD = 76 x 112 x 35 mm

- Khối lượng: 235g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên:tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời

 

 

 

 

ALTAIR 5X

(Máy đo 5 khí)

ALTAIR 5X – Máy đo 5 khí

+ 0-100% LEL

+ 0-30% Vol O2 

+ 0-1999ppm CO

+ 0-200ppm H2S

+ 0-20ppm SO2

* Option: hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)

- WxHxD = 89 x 170 x 45 mm

- Khối lượng: 228g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên:tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời

 

 

 

 

VẬT TƯ THAY THẾ, HIỆU CHUẨN
1. KHÍ CHUẨN

CALGAZ SPAN GAS – USA

* 20PPM H2S / 60PPM CO/ 1.45% CH4 / 15% O2

* 20PPM H2S / 60PPM CO / 1.45% CH4 / 15% O2 / 10PPM SO2

 

2.SENSOR: XCELL

MODEL: ALTAIR 4X

* Sensor khí cháy LEL:

P/N 10106722

* Sensor khí O2: P/N 10106729

* Sensor đôi: P/N 10106725

MODEL: ALTAIR 5X

* Sensor khí cháy LEL: P/N 10106722

* Sensor khí O2: P/N 10106729

* Sensor đôi: P/N 10106725

* Sensor khí SO2: P/N 10106727

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông