Máy đo khí Riken Keiki

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm máy đo khí chính hãng RIKEN KEIKI – Japan, các vật tư thay thế, sensor, bộ kít dùng để hiệu chuẩn máy gồm chai khí mẫu, túi chứa khí, van giảm áp, dây nối, đầu chụp adaptor…

 

GX-3R                                  

                                                                                                   

- Máy đo 4 khí :

+ 0-100% LEL

+ 0-40% Vol O2

+ 0-2000 ppm CO

+ 0-200 ppm H2S

- WxHxD = 58 x 65 x 26 mm

- Khối lượng: 100 g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…
BƠM HÚT RP-3R CHO MÁY ĐO KHÍ GX-3R

 

 

 

 

 

GX-3R-PRO

 

- Máy đo 5 khí :

+ 4 khí cơ bản (0-100% LEL; 0-40% Vol O2; 0-2000 ppm CO; 0-200 ppm H2S)

+ Khí thứ 5 – khí độc: CO2 hoặc SO2

* SO2: 0-100 ppm

* CO2: 0-100 VOL hoặc 0-10.000 ppm

- WxHxD = 73 x 65 x 26 mm

- Khối lượng: 130 g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…

 

 

 

 

GX-2009 (TYPE A)

 

- Máy đo 4 khí :

+ 0-100% LEL

+ 0-40% Vol O2

+ 0-500 ppm CO

+ 0-100 ppm H2S

- WxHxD = 75 x 70 x 25 mm

- Khối lượng: 130 g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…
BƠM HÚT RP-2009 CHO MÁY ĐO KHÍ GX-2009

 

 

 

 

 

GX-2012

 

- Máy đo 4 khí :

+ Type A: 0-100% LEL/0-100% Vol; 0-40% Vol O2; 0-500 ppm CO;

0-100 ppm H2S

+ Type B: 0-100% LEL; 0-40% Vol O2;

0-500 ppm CO; 0-100 ppm H2S

- WxHxD = 71 x 173 x 43 mm

- Khối lượng: 360 g

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…

 

 

 

 

GX-8000
GX-8000 TYPE A

 

GX-8000 TYPE B

 

- Máy đo 4 khí :

+ Type A: 0-100% LEL/0-100% Vol; 0-40% Vol O2

0-500 ppm CO; 0-100 ppm H2S

+ Type B: 0-100% LEL; 0-40% Vol O2; 0-500 ppm CO;     

0-100 ppm H2S

- WxHxD = 154 x 81 x 130 mm

- Khối lượng: 1.1 kg

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…

 

 

 

 

GX-8000-LEL

 

- Máy đo khí cháy loại đơn khí

- Khí cháy (CH4; i-C4H10; H2): 0-100% LEL

- WxHxD = 154 x 81 x 127 mm

- Khối lượng: 0.9 kg

- Nguồn: 2 pin AA

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…

 

 

 

 

GX-8000-O2

 

- Máy đo khí O2 loại đơn khí

- Khí O2: 0-40% Vol

- WxHxD = 154 x 81 x 127 mm

- Khối lượng: 0.9 kg

- Nguồn: 2 pin AA

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG, hàng rời,…

 

 

 

 

RX-8000

 

- Máy đo 2 khí (HC/ O2)

- HC: 0-100% LEL/0-100% Vol; 0-40% Vol O2

- WxHxD = 154 x 81 x 127 mm

- Khối lượng: 1 kg

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu, hóa chất, LPG,…

 

 

 

 

RX-8500

(REPLACED FOR RX-515)

 

- Máy đo 4 khí

- CH4: 0-100% LEL/5-100% Vol; 0-40% Vol O2;

 0-1000 ppm CO; 0-20% Vol CO2

- WxHxD = 154 x 81 x 163 mm

- Khối lượng: 1.2 kg

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở khí LNG

 

 

 

 

RX-8700

(REPLACED FOR RX-516)

 

- Máy đo 3 khí:

+ HC: 0-100% LEL/ 2-100% Vol

+ 0-25%/ 25.1-40% Vol O2

+ LOW [0-30ppm] / HIGH [0-1000ppm] H2S

- WxHxD = 154 x 81 x 163 mm

- Khối lượng: 1.3 kg

- Nguồn: pin sạc

- Chuyên dùng trên: tàu chở dầu

 

 

►  CÁC DÒNG SENSOR CHO MÁY ĐO KHÍ HIỆU RIKEN KEIKI

 

 

  LEL O2 CO H2S VOL CH4 HC
GX-2001 NC-6264 OS-BM2 ES-1821 ES-1827      
GX-2003 NC-6264 OS-BM2 ES-1821 ES-1827 TE-7561    
GX-2009 NC-6264 OS-BM2 ES-1821 ES-1827      
GX-2012 NC-6264 OS-BM2 ES-1821 ES-1827 TE-7561    
GX-8000 NC-6215 OS-BM1 ES-031 ES-037i TE-7515    
RX-8000   OS-BM1       DE-3123-13 DE-3123-4
RX-517   OS-BM1  

ES-037R

ES-037RM

    DE-3123-1

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng!

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông