Drager Gas Detector

Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng hải Phương Đông cung cấp tất cả các sản phẩm máy đo khí chính hãng DRAGER - Germany, các vật tư thay thế, sensor, bộ kít dùng để hiệu chuẩn máy gồm chai khí mẫu, túi chứa khí, van giảm áp, dây nối, đầu chụp adaptor,…

 

 

MODEL X-am 2500

Multigas Detector

 

 

MODEL X-am 2500 - Multigas detector

+ 0-100% LEL

+ 0-25% O2

+ 0-2000 ppm CO

+ 0-100 ppm H2S

- Sampling pump: diffuse

- WxHxD = 48 x 130 x 44 mm

- Weight: 220g

- Source: rechargeable battery

- Special used for: Oil/ chemical/ LPG product carrier 

 

 

 

X-am 2500

LEL

(0 -100%)

O2

(0 - 25%)

CO

(0 - 2000 PPM)

H2S

(0 - 100 PPM)

P/N CatEx 125 PR XXS O2 XXS CO LC XXS H2S LC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sincerely,

Orient Technical Marine Co., Ltd